งานทะเบียนและประเมินผล
 
งานรับสมัครนักศึกษา
     
[2014-08-03]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

[2014-07-03]
ด่วน!! ประกาศรายชื่อ นศ.ภาคปกติ รุ่น 54-รุ่น 55 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2

 
[2014-07-24]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2557

[2014-07-17]
ประกาศหมู่เรียนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2557

 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมและสัมมนาของบุคลากร
     
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : 134
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 64350