งานทะเบียนและประเมินผล
 
งานรับสมัครนักศึกษา
     
[2014-10-29]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ย. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

[2014-09-29]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 4 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ต.ค. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

 
[2014-10-19]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

[2014-07-24]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2557

 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมและสัมมนาของบุคลากร
     

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาค กศ.พป (รอบ 2) ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

[2014-10-30]
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : 13
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 76734