เอกสารนักศึกษา เอกสารอาจารย์ ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ประชาสัมพันธ์สำหรับอาจารย์ เอกสารเบิกค่าเทอม รับสมัครนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ประกันคุณภาพ จัดการความรู้ เอกสาร ก.ค.ส.
               
วารสารสำนักฯ ข่าวประชาสัมพันธ์                
  • งานทะเบียน
  • งานสำเร็จการศึกษา
  • งานรับสมัครนักศึกษา
2015-01-28 : ประกาศ!! รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 55 - 56 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557

2014-12-07 : ประกาศ!! แจ้งรายชื่อ นศ. กศ.พป. รุ่น 17 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 1

สำหรับหมู่เรียน กศ.พป.ที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมได้ จึงขอให้นักศึกษาคอยติดตามประกาศการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

2014-08-31 : ประกาศ!! รายชื่อหมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 17 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557

2014-08-31 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ก.ย. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

2014-08-03 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 ส.ค. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

2014-07-03 : ด่วน!! ประกาศรายชื่อ นศ.ภาคปกติ รุ่น 54-รุ่น 55 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2

2014-06-19 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ค. 57 เป็นต้นไป)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป)

2015-02-26 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 มี.ค. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 - ธันวาคม พ.ศ. 2558 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2559

2015-01-06 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 3 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 ม.ค. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

2014-11-25 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 ม.ค. 58 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

2014-10-29 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ย. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

2014-09-29 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 4 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ต.ค. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

2015-03-20 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

2015-02-01 : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์รายงานตัวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 (รอบที่1)

2015-01-22 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

2014-12-24 : ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

2014-12-17 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

2014-11-25 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความถนัด ความพร้อมในการศึกษาและประกอบวิชาชีพพยาบาล สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

2014-11-05 : ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Content 2
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Loginเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าชมวันนี้ :12
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :121485