งานทะเบียนและประเมินผล
 
งานรับสมัครนักศึกษา
     
[2014-07-03]
ด่วน!! ประกาศรายชื่อ นศ.ภาคปกติ รุ่น 54-รุ่น 55 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2

[2014-06-19]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ค. 57 เป็นต้นไป)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 ครั้งที่ 2 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป)

 
[2014-07-24]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2557

[2014-07-17]
ประกาศหมู่เรียนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2557

 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมและสัมมนาของบุคลากร
     

** คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะพยาบาลศาสตร์ ยังไม่ได้ส่งตารางสอบมายังส่วนกลางให้นักศึกษารอดูประกาศอีกที***

[2014-07-17]

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ (รอบ 3) ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ - ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย - ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน / เดือน / ปี เกิด - วุฒิการศึกษาเดิม หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 2. หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

[2014-07-16]
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : 99
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 68049