งานทะเบียนและประเมินผล
 
งานรับสมัครนักศึกษา
     
[2014-09-29]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 ครั้งที่ 4 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ต.ค. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

[2014-08-31]
ประกาศ!! รายชื่อหมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 17 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557

 
[2014-10-19]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

[2014-07-24]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2557

 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมและสัมมนาของบุคลากร
     

ขอให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องติดต่องานทะเบียนชั้น 1 ด่วนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่องการส่งวุฒิการศึกษา

[2014-10-15]
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : 180
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 74818