งานทะเบียนและประเมินผล
 
งานรับสมัครนักศึกษา
     
[2014-11-25]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 2 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

[2014-10-29]
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 1 (สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ย. 57 เป็นต้นไป)

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 - ธันวาคม พ.ศ. 2557 จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2558

 
[2014-11-25]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความถนัด ความพร้อมในการศึกษาและประกอบวิชาชีพพยาบาล สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)

[2014-11-05]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
 
อบรมและสัมมนาของบุคลากร
     
 
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : 23
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 86078